Actul de Constituire a Asociatiei Ambasadorilor si Diplomatilor de Cariera din Romania

Subscrișii membri fondatori:

Hotarâm

Consiliul este investit cu următoarele atribuții:

Întocmit astăzi, 25 aprilie 2000 în cinci exemplare originale, însușit și semnat în liber și deplin consimțământ, de toți membrii fondatori (Anexa).