Diverse

Asociatia Ambasadorilor si Diplomatilor de Cariera din Romania (AADCR) este o asociatie fara scop patrimonial, fara activitate economica.

Adresa: Strada Vatra Luminoasa nr. 60A, Bl. C1, Sc. B, Ap. 49, Sector 2 Bucuresti, cod: 021917.

Tel. 0212508147 / 0729881467; Cod inregistrare fiscala (CIF, CUI) 14555770.

Numar cont bancar IBAN: RO62BTRL04501205M81271XX, deschis la Banca Transilvania, Agentia Dorobanti Bucuresti.

Numarul membrilor AADCR, la 31/12/2015 = 207.

Situatia financiara pe anul 2015

1. VENITURI TOTALE7.787,71 lei
- venituri din cotizatii7.005,00 lei
- venituri din sponsorizari10,00 lei
- venituri din dobanzi bancare772,71 lei
2. CHELTUIELI TOTALE5.414,31 lei
- parteneriat cu Fundatia Nicolae Titulescu3.000,00 lei
- cheltuieli intalniri membrii ,protocol478,84 lei
- cheltuieli rechizite61,20 lei
- cheltuieli multiplicari diverse materiale95,40 lei
- servicii contabile350,00 lei
- cheltuieli legate de decesele unor membrii/comemorari1.169,87 lei
- cheltuieli demersuri pentru pensii149,00 lei
- comisioane bancare,taxe Ministerul Justitiei110,00 lei
3. Profit din activitati fara scop patrimonial2.373,40 lei
4. Profit din anii precedenti27.632,62 lei
5. Capital social300,00 lei
6. Sold casa,in numerar219,49 lei
7. Sold la Banca Transilvania30.086,53 lei