Rezumate

In cadrul Adunarii Generale a Asociatiei din 12 mai 2007 de la Academia de Stiitnte Economice - Bucuresti au avut loc dezbateri privind implicatiile pe care le are asupra Romaniei, intrarea in vigoare a Tratatului de aderare la Uniunea Europeana. Discutiile s-au bazat pe un studiu prezentat de catre Prof. Univ. Dr. Ion M. Anghel, Presedintele Asociatiei.

Autorul a inceput prin a sublinia faptul ca implicatiile aderarii la Uniunea Europeana sunt multiple, profunde - radicale si transformatoare, ca ele trebuie sa fie indentificate si evaluate judicios si in timp oportun. Un set important din acest ansamblu de efecte au premers actului propriu-zis de aderare la Uniunea Europeana. Aderarea a reprezentat un proces de durata si fiecare faza procedurala (initierea si tinerea negocierilor, semnarea, ratificarea, intrarea  in vigoare a tratatului) a presupus efecte si transformari, deoarece intrarea in Uniunea Europeana nu ar fi fost de conceput decat dupa constatarea evolutiilor si transformarilor produse in societatea romaneasca care sa ne fi apropiat de statele comunitare (indeplinirea acquis-ului comunitar, compatibilizarea legislatiei, rezolvarea unor probleme, etc.)
Pentru a contura implicatiile aderarii, autorul s-a referit la obligatiile cererii Romaniei in mod direct in baza Tratatului de aderare si apoi la consecintele (efectele) care se vor produce in urma intrarii in Uniunea Europeana in cadrul integrarii ei.

Cat priveste primul segment al implicatiilor directe, s-a mentionat ca Tratatul de aderare (de o intindere si complexitate fara precedent) cuprinde tratatul propriu-zis precum si Actul privind conditiile de aderare, insotit de cele 9 Anexe, precum si de Declaratiile si Schimbul de Scrisori; este inclusa, de asemenea, Constitutia pentru Europa.

Prevederile esentiale sunt cele prin care se statueaza ca Romania a devenit membra a Uniunii Europene si parte la Tratatul de instituire a unei Constitutii pentru Europa, iar pana la intrarea lui in vigoare, la tratatele pe care se intemeiaza Uniunea, astfel cum sunt acestea modificate sau completate. In Act si Anexe, sunt mentionate, cu multa rigoare, pe domenii si detaliat, masurile ce se vor lua in cadrul Uniunii Europene, dar mai ales obligatiile care revin Romaniei. Este de mentionat in mod special, Anexa IX-unde se afla angajamentele specifice asumate si cerinte acceptate de Romania.

In privinta celui de al doilea segment de implicatii, Romaniei, ca urmare a intrarii in Uniunea Europeana, i se vor aplica regulile comunitare; acestea se aplica in mod direct, nemijlocit si cu prioritate fata de legile interne. Principala consecinta consta in transferul catre Uniunea Europeana a unor atribute de suveranitate care apartin statului roman. Uniunea Europeana detine in anumite domenii competenta exclusiva, iar in altele, comepetenta partajata cu statele membre. Ca instrumente juridice, se foloseste de legea europeana, legea-cadru europeana, regulamentul European si decizia.

Dat fiind faptul ca implicatiile aderarii vizeaza pe oricine dintre noi, concluzia care se impune este aceea a cunoasterii prevederilor comunitare, nu numai de catre institutiile si factorii de conducere, ci si de catre toti cetatenii romani.